ACHARYA

Vẽ vào thứ bảy tuần trướcOne Who Carried Light into Darkness
 
 
 
Vẽ vào thứ bảy tuần trướcHis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Founder - Acharya of International Society for Krishna Consciousness
 
(ISKCON)